STATEMENT

Kuva: Erkka Laininen

Yhteisötaiteilija on kutsuttu pelastamaan, rakentamaan yhteisön identiteettiä, kertomaan sen tarinaa. Kamppailu ympäristön säilyttämisestä elinkelpoisena saattaa olla viimeinen suuri kertomus, johon osallistumme. Silti on uskallettava katsoa eteenpäin.

Toiveikkaita tulevaisuuskuvia esitetään globaalilla iltanuotiollamme vain vähän. Jos ihminen ajattelee onnistuvansa, onnistumisen todennäköisyys kasvaa. Suunnistajan tyttärenä tiedän, että ilman karttaa ja kompassia on hankalaa löytää suuntaa.

Haluan teoksillani ymmärtää syvemmin ihmisen ja ympäristön suhdetta. Mistä meidän tulisi luopua, mitä pyhittää, jotta elämän jatkuminen maapallolla olisi mahdollista? Haastattelen asiantuntijoita ja oman tiensä kulkijoita, piirrän karttaa mahdollisista maailmoista ja observoin uusia elämänmuotoja. Taide ehdottaa kritiikin ohella rakentavia reitinvalintoja.

Teen äänitaidetta ja yhteisötaidetta sekä ohjaan työpajoja. Taiteen tekeminen on riippuvaista rajallisista luonnonvaroista. Etsin ympäristöystävällisempiä tapoja työskennellä, sillä olen kiitollisuudenvelassa metsälle. Metsä hengittää eläväksi, opettaa mittakaavan.

Comments are closed.