TYÖPAJAT

vihko_kadet_nettiin
Sääkirjoittamista Utön saarella. Kuva: Kaisa Kortekallio

Ohjaan luovan kirjoittamisen työpajoja, koulutuspäiviä ja kursseja eri teemoista.
Valitse alla olevista tai ehdota ryhmällesi sopivaa teemaa.
Kysy tarjousta: henna.laininen(a)gmail.com

ILMASTONMUUTOS MINUSSA
Luovan kirjoittamisen kurssiviikonloppu (10 h)

Kurssilla käsittelemme kokemustamme ilmastonmuutoksesta luovan kirjoittamisen menetelmin. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita ilmastonmuutos herättää? Kuuntelemme kehoa, keskustelemme sekä kirjoitamme monenlaisia lyhyitä tekstejä yksin ja yhdessä eri lähtökohdista. Lisäksi kuulemme lukuvinkkejä ilmastonmuutosta käsittelevästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Luovan kirjoittamisen avulla voi käsitellä ilmastonmuutoksen herättämää ympäristöahdistusta, löytää toivoa ja visioida kestävää tulevaisuutta.

lLMASTONMUUTOS MINUSSA
Opettajien koulutuspäivä (4 h)

Miten voin kuunnella ja kohdata ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita opetustyössäni? Miten voin tukea ympäristöahdistuksen käsittelyä ryhmässä, ylläpitää toivoa ja antaa välineitä ympäristövastuulliseen toimintaan? Koulutuspäivän aikana keskustelemme ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista. Kuulemme vinkkejä ympäristöahdistuksen käsittelystä taiteen menetelmin opetustyössä ja saamme aiheeseen liittyviä lukuvinkkejä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Kokeilemme myös muutamia yksinkertaisia luovan kirjoittamisen harjoituksia aiheeseen liittyen. Koulutus sopii kaikille opettajille, jotka kaipaavat välineitä ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn opetustyössään.

SANOJEN LUMO
Luovan kirjoittamisen koulutus (6 h)

Luovan kirjoittamisen koulutuspäivässä irrottelemme sanoilla ja etsimme kirjoittamisen iloa. Kirjoitamme monenlaisia lyhyitä tekstejä leikkimielisin tekniikoin. Tutustumme Natalie Goldbergin vapauttavaan kirjoittamisen filosofiaan. Koulutuspäivä sopii luovuuden herättelyyn kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille – esimerkiksi toimittajille, opettajille tai yrityksen virkistyspäiväksi.

LUOVUUTEEN ROHKAISEMINEN
Luovuuskoulutus (6 h)

Luovan ajattelun koulutuspäivässä tutustumme luovuuden moniin muotoihin. Uudella tavalla tekeminen vaatii rohkeutta ja epävarmuuden sietämistä. Se kuitenkin palkitsee: syntyy taidetta, keksintöjä, oivalluksia, onnistumisen elämyksiä! Luovan kyvyn kasvattaminen auttaa selviämään elämän haastavista tilanteista. Pohdimme, miten luovuutta voi ruokkia omassa arjessa ja miten työyhteisöä tai oppilaita voi rohkaista luovuuteen. Herättelemme luovuutta moniaististen harjoitusten avulla ja ideoimme niiden soveltamista omaan arkeemme, työyhteisöömme tai opetusaineeseemme. Koulutuspäivä sopii kaikille luovuutensa kehittämisestä kiinnostuneille, kuten opettajille, työyhteisöille tai luovaa projektia aloittaville.

IHMISEN TARINA
Elämäntarinatyöpaja (6 h)

Tule hakemaan kipinä elämäntarinan kirjoittamiseen! Kirjoitamme lyhyitä tekstejä rennolla otteella oman elämän tärkeistä hetkistä. Kuulemme tarinankerrontaan liittyviä kirjavinkkejä ja pohdimme tarinankerronnan merkitystä ihmislajille. Inspiraatioksi katsomme katkelmia Ihmisen tarina -videteoksesta, jossa eri alojen asiantuntijat kertovat nuotion ääressä ihmiskunnan tarinaa. Lisätietoja Ihmisen tarinasta: www.hennalaininen.net. Työpaja sopii ideoinnin pohjaksi oman elämäntarinan kirjoittamisesta kiinnostuneille.

Comments are closed.