STATEMENT

Kuva: Erkka Laininen

Haluan teoksillani ymmärtää syvemmin ihmisen ja muun luonnon vastavuoroista suhdetta. Mistä meidän tulisi luopua, mitä pyhittää, jotta elämän jatkuminen maapallolla olisi mahdollista?

Haastattelen asiantuntijoita ja oman tiensä kulkijoita, piirrän karttaa mahdollisista maailmoista ja observoin uusia elämänmuotoja. Taide ehdottaa kritiikin ohella rakentavia reitinvalintoja.

Teen äänitaidetta ja yhteisötaidetta sekä ohjaan luovan kirjoittamisen työpajoja. Taiteen tekeminen on riippuvaista rajallisista luonnonvaroista. Etsin ympäristöystävällisempiä tapoja työskennellä, sillä olen kiitollisuudenvelassa metsälle. Metsä hengittää eläväksi, opettaa mittakaavan.

Comments are closed.