TYÖPAJAT

vihko_kadet_nettiin
Sääkirjoittamista Utön saarella. Kuva: Kaisa Kortekallio

Ohjaan luovan kirjoittamisen työpajoja, koulutuspäiviä ja kursseja eri teemoista.
Valitse alla olevista tai ehdota ryhmällesi sopivaa teemaa.
Kysy tarjousta: henna.laininen(a)gmail.com

YMPÄRISTÖTUNTEET VOIMAVARAKSI
Koulutus (1-4 h, sisältö räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan)

Ilmastonmuutos ja muut globaalit kriisit herättävät ihmisissä monenlaisia tunteita. Ahdistus, huoli, suru, syyllisyys ja muut vaikeat ympäristötunteet vaikuttavat helposti myös työhyvinvointiin. Miten tunteiden kanssa voi oppia elämään, kuunnellen myötätuntoisesti itseään ja muita?

Ympäristötunteet voimavaraksi -koulutuksessa tutustutaan ympäristötunteisiin ja saadaan vinkkejä ympäristötunteiden kanssa jaksamiseen sekä oman ja toisten hyvinvoinnin tukemiseen epävarmoina aikoina. Koulutuksessa pohditaan, miten vaikeat tunteet voi kääntää voimavaraksi, toivoksi ja toiminnaksi.

Koulutus sisältää 1-2 luento-osuutta, aiheina ”Ympäristötunteet ja hyvinvointi” sekä ”Menetelmiä ympäristötunteiden käsittelyyn lasten, nuorten ja aikuisten kanssa”. Luento-osuuksien ohella koulutus sisältää työpajaosuuden, jossa kokeillaan erilaisia yksinkertaisia harjoituksia ympäristötunteiden käsittelyyn kirjoittaen, kehollisesti ja keskustellen. Koulutuksen päätteeksi osallistujat saavat luennon kuvat, luennon teemoihin liittyvän lukuvinkkilistan sekä valikoiman harjoituksia tunteiden käsittelyyn.

ILMASTONMUUTOS MINUSSA
Luovan kirjoittamisen kurssiviikonloppu (10 h)

Kurssilla käsittelemme kokemustamme ilmastonmuutoksesta luovan kirjoittamisen menetelmin. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita ilmastonmuutos herättää? Kuuntelemme kehoa, keskustelemme sekä kirjoitamme monenlaisia lyhyitä tekstejä yksin ja yhdessä eri lähtökohdista. Lisäksi kuulemme lukuvinkkejä ilmastonmuutosta käsittelevästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Luovan kirjoittamisen avulla voi käsitellä ilmastonmuutoksen herättämää ympäristöahdistusta, löytää toivoa ja visioida kestävää tulevaisuutta.

lLMASTONMUUTOS MINUSSA
Opettajien koulutuspäivä (4 h)

Miten voin kuunnella ja kohdata ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita opetustyössäni? Miten voin tukea ympäristöahdistuksen käsittelyä ryhmässä, ylläpitää toivoa ja antaa välineitä ympäristövastuulliseen toimintaan? Koulutuspäivän aikana keskustelemme ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista. Kuulemme vinkkejä ympäristöahdistuksen käsittelystä taiteen menetelmin opetustyössä ja saamme aiheeseen liittyviä lukuvinkkejä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Kokeilemme myös muutamia yksinkertaisia luovan kirjoittamisen harjoituksia aiheeseen liittyen. Koulutus sopii kaikille opettajille, jotka kaipaavat välineitä ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn opetustyössään.

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISELOA
Ympäristökirjoittamisen työpaja (6 h)

Minkälaisia tunteita ympäristön tila sinussa herättää? Miten syventää luontosuhdetta kirjoittamalla? Minkälaisia kestävien tulevaisuuksien siemeniä meissä itää, ja miten avartaa omaa kuvittelukykyä? Luovan kirjoittamisen työpajassa tutustumme ympäristökirjoittamisen menetelmiin. Kokeilemme erilaisia ympäristökirjoittamisen tekniikoita leikkimielellä ja kuulemme lukuvinkkejä ekofiktiosta. Työpaja sopii kaikille luonnosta ja kirjoittamisesta kiinnostuneille, ja antaa välineitä myös sanataideopettajien ja ympäristökasvattajien työhön.

MINUN ILMASTOTAITONI
Luovan kirjoittamisen työpaja (2–4 h)

Työpajassa pohdimme keskustellen, kirjoittaen ja kokeillen omaa paikkaamme ilmastokriisissä. Minkälaisia taitoja muuttuvissa olosuhteissa elämiseen tarvitaan? Minkälaisia mahdollisten tulevaisuuksien siemeniä meissä itää, ja miten kirjoittaa niitä näkyväksi? Kokeilemme erilaisten fiktiivisten tekstien kirjoittamista ja esittämistä leikkimielellä ja kuulemme lukuvinkkejä ilmastofiktiosta.

SANOJEN LUMO
Luovan kirjoittamisen koulutus (6 h)

Luovan kirjoittamisen koulutuspäivässä irrottelemme sanoilla ja etsimme kirjoittamisen iloa. Kirjoitamme monenlaisia lyhyitä tekstejä leikkimielisin tekniikoin. Tutustumme Natalie Goldbergin vapauttavaan kirjoittamisen filosofiaan. Koulutuspäivä sopii luovuuden herättelyyn kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille – esimerkiksi toimittajille, opettajille tai yrityksen virkistyspäiväksi.

LUOVUUTEEN ROHKAISEMINEN
Luovuuskoulutus (6 h)

Luovan ajattelun koulutuspäivässä tutustumme luovuuden moniin muotoihin. Uudella tavalla tekeminen vaatii rohkeutta ja epävarmuuden sietämistä. Se kuitenkin palkitsee: syntyy taidetta, keksintöjä, oivalluksia, onnistumisen elämyksiä! Luovan kyvyn kasvattaminen auttaa selviämään elämän haastavista tilanteista. Pohdimme, miten luovuutta voi ruokkia omassa arjessa ja miten työyhteisöä tai oppilaita voi rohkaista luovuuteen. Herättelemme luovuutta moniaististen harjoitusten avulla ja ideoimme niiden soveltamista omaan arkeemme, työyhteisöömme tai opetusaineeseemme. Koulutuspäivä sopii kaikille luovuutensa kehittämisestä kiinnostuneille, kuten opettajille, työyhteisöille tai luovaa projektia aloittaville.

IHMISEN TARINA
Elämäntarinatyöpaja (6 h)

Tule hakemaan kipinä elämäntarinan kirjoittamiseen! Kirjoitamme lyhyitä tekstejä rennolla otteella oman elämän tärkeistä hetkistä. Kuulemme tarinankerrontaan liittyviä kirjavinkkejä ja pohdimme tarinankerronnan merkitystä ihmislajille. Inspiraatioksi katsomme katkelmia Ihmisen tarina -videteoksesta, jossa eri alojen asiantuntijat kertovat nuotion ääressä ihmiskunnan tarinaa. Lisätietoja Ihmisen tarinasta: www.hennalaininen.net. Työpaja sopii ideoinnin pohjaksi oman elämäntarinan kirjoittamisesta kiinnostuneille.

Comments are closed.